BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
AKTUALNOŚCI
Weryfikacja Kandydatów do Szkół Podoficerskich
05.10.2018
Przez dwa dni 04-05 października kandydaci do Szkół Podoficerskich zostali poddani sprawdzianom w celu zweryfikowania ich umiejętności z wiedzy wojskowej

       Weryfikacja rozpoczęła się w czwartek 04 października na placu apelowym od przedstawienia kandydatom zakresu oraz planu przeprowadzanych testów. Odpowiedzialnym za cały zakres przeprowadzonych sprawdzianów był Starszy Podoficer Dowództwa Pułku starszy chorąży sztabowy Ryszard Kaliński.

        Na rozpoczęciu kwalifikacji był obecny pełniący obowiązki dowódcy pułku mjr Grzegorz Lustig, który zwracając się do kandydatów powiedział: korpus podoficerski jest filarem Polskiej Armii. To od podoficerów wymaga się wzorowego wyszkolenia ich samych jak również żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych. Podoficer jest wzorem od którego czerpie się wiedzę, doświadczenie oraz wartości patriotyczne. Dlatego do szkół podoficerskich powinni trafiać najlepsi, wyselekcjonowani przez przeprowadzone sprawdziany na placu musztry, hali sportowej i strzelnicy. Tylko żołnierze wszechstronnie uzdolnieni, ambitni i zdyscyplinowani mają w przyszłości szansę być dowódcami załóg, drużyn czy plutonów.

       Kandydaci zostali poddani sprawdzianom ze strzelania na celność i skupienie, z bojowej taktyki, z obrony przed bronią masowego rażenia, z czerwonej taktyki, wychowania fizycznego, Ceremoniału Wojskowego, znajomości Ustawy o Dyscyplinie Wojskowej, Konstytucji RP oraz Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego WP.

        Żołnierze, którzy pozytywnie zdali testy oraz sprawdziany zostaną zgłoszeni do dalszej weryfikacji w szkołach podoficerskich.

 

Tekst: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk

Zdjęcia: st. kpr. Zdzisław Szcześniak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych