BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
AKTUALNOŚCI
Kwartalna Odprawa Rozliczeniowo-Zadaniowa Dowódcy 12 SDZ
21.12.2018
W dniach 19-20 grudnia w Sali audiowizualnej 5. Lubuskiego pułku artylerii Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński przeprowadził kwartalną odprawę rozliczeniowo-zadaniową połączoną ze szkoleniem.

Tematem odprawy była ocena działalności jednostek wojskowych 12 SDZ oraz postawienie zadań na kolejny kwartał. 

    W odprawie udział wzięli: kierownicza kadra Szczecińskiej ,,Dwunastki’’, dowódcy brygad, pułków oraz batalionów wchodzących w skład Związku Taktycznego.

 

    Na zakończenie odprawy w Sali Tradycji sulechowskiego pułku odbyła się niecodzienne uroczystość. W obecności pocztu sztandarowego 5 pa, dowódców jednostek wojskowych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, włodarzy miasta Sulechowa, obchodzący swoje 100 letnie urodziny kombatant, Sybirak i żołnierz Armii Krajowej Józef Kasperowicz odebrał z rąk Dowódcy 12 SDZ oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk Grzegorza Dyrki akt mianowania na stopień majora. Generał Jabłoński składając gratulacje Jubilatowi zaznaczył, że (…) patriotyczna działalność Pana majora Kasperowicza to wspaniała, żywa lekcja miłości do ojczyzny oraz kolejna piękna karta polskiej historii. Podczas pełnej wzruszających chwil zbiórki Pan Józef odebrał wiele gratulacji i życzeń 200 lat w szczęściu i zdrowiu.

 

    Generał Jabłoński uhonorował również żołnierzy, którzy wzięli udział w ćwiczeniu ,,Anakonda – 18’’ oraz Mistrzów Ognia Artylerii Dywizji.

     

     Po uroczystej zbiórce w sali klubu wojskowego odbyło się spotkanie opłatkowe Dowódcy 12 SDZ z dowódcami jednostek wojskowych Dywizji, przedstawicielami władz samorządowych, stowarzyszeń, zaproszonymi gośćmi i pracownikami Resortu Obrony Narodowego. Ksiądz kapelan Tomasz Szefliński odczytał fragment ewangelii według św. Łukasza, przypominający narodziny Jezusa Chrystusa i pobłogosławił wigilijne potrawy, które przygotowali żołnierze batalionu logistycznego. Miłym akcentem spotkania było przybycie harcerzy z hufca Babimojsko – Sulechowskiego, którzy jak co roku przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju. Na zakończenie w świątecznej atmosferze przy polskich kolędach śpiewanych przez zespół Diverso zebrani łamiąc się opłatkiem złożyli sobie świąteczne życzenia.

    

Tekst i zdjęcia: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych