BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
AKTUALNOŚCI
03.11.2016
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru pułku. Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu, głos zabrał dowódca pułku, płk Jacek Kiliński. Dowódca podziękował żegnanemu oficerowi za dwadzieścia osiem lat wzorowej służby wojskowej.

Następnie głos zabrał ppłk Majdecki, który podziękował wszystkim za tak liczne przybycie oraz wiele ciepłych słów skierował do dowódcy pułku pułkownika Kilińskiego. Pułkownik Majdecki w swoich podziękowaniach za wspólna służbę nie zapomniał też o żołnierzach i pracownikach wojska 5 pułku artylerii z którymi łączyły go relacje służbowe, a w wielu przypadkach również koleżeńskie. Na zakończenie pułkownik Majdecki dokonał wpisu w księdze pamiątkowej, a sygnał Wojska Polskiego i wyprowadzenie sztandaru pułku oznajmiło wszystkim zebranym, że pułkownik Majdecki zakończył służbę wojskowa w szeregach Wojska Polskiego.

 

Podpułkownik Robert Majdecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, promocja 1992. W latach 1992 - 1995 jako dowódca plutonu pełnił służbę w 18 pułku zmechanizowanym w Wędrzynie. W tym samym garnizonie, ale już w 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej objął stanowisko dowódcy kompani wsparcia. W międzyczasie awansował, w roku 1995 na stopień porucznika, a w 1999 na stopień kapitana.

Jako wyróżniający się oficer brygady, został w 2000 roku skierowany na dwuletnie studia w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji logistycznej pułku  w 5 pułku artylerii w Sulechowie.

Nieco ponad rok później wziął udział w swojej pierwszej misji poza granicami kraju w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku, z której powrócił 15 lipca 2004r. Po powrocie z Iraku objął obowiązki szefa sekcji operacyjnej S-3 i z dniem 11 listopada 2004 r., został mianowany na stopień majora.

Kolejnym etapem w karierze tego zasłużonego oficera było dowodzenie dywizjonem dowodzenia w 23 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu, gdzie również z dniem 13 sierpnia 2007 r., został mianowany na stopień podpułkownika

Po dwóch latach spędzonych w Bolesławcu, ppłk Majdecki powrócił do 5 pułku artylerii gdzie również objął  stanowisko dowódcy dywizjonu dowodzenia, które zajmował do 30 czerwca 2011r. Pełniąc obowiązki dowódcy dywizjonu od 19 stycznia do 8 grudnia 2010r., wziął udział w swojej drugiej misji jako Dowódca Kontyngentu PKW EUFOR - Bośnia i Hercegowina.

W latach 2011 – 2015 pełnił obowiązki szefa sztabu pułku, a jego ostatnią funkcją w wojsku było stanowisko zastępcy dowódcy pułku.

W czasie swojej bogatej kariery wojskowej ppłk Robert Majdecki był wielokrotnie wyróżniany oraz odznaczany m.in. Gwiazdą Iraku, medalem NATO Non-Article 5 medal for the Balkans, srebrnymi medalami:  Za Zasługi dla Obronności Kraju, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Za Długoletnią Służbę.

zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk

kpt Marcin Stajkowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych