BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
AKTUALNOŚCI
02.12.2016
W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w zajęciach z tematyki - Nauka i doskonalenie przydatnych technik walki wręcz w samoobronie kobiet utworzyliśmy dodatkowe grupy szkoleniowe.

 Grupa szkoleniowa 1; zajęcia praktyczne 2 x 45 minut (w godzinach od 10.00 do 11.45) stawiennictwo do godz 9.30

Lp.

nazwisko i imię

1

BEKIERSKA Leonarda

2

BŁAŻYS Magdalena

3

BRZEZIŃSKA Iwona

4

BRZEŹICKA Justyna

5

DEC Dorota

6

DUBLAŃSKA Magdalena

7

DYLEWSKA Justyna

8

GRZELAK Renata

9

HORWAT Agnieszka

10

JANKOWSKA Elżbieta

11

KARKOSZKA Krystyna

12

KÓSKA Kamila

13

KRAWCZYK Joanna

14

KRZYŻAK Katarzyna

15

KRZYŻANOWSKA Anna

16

KUBALA - NOSEK Aleksandra

17

KUŹNIAK Sylwia

18

LUDOWICH Małgorzata

19

MADEJSKA Karolina

20

NAWROCKA - KASZUBA Ewa

21

NOWICKA Elżbieta

22

PACYNA Marta

23

PIWOWARCZYK Patrycja

24

PŁÓCIENNIK Bogusława

25

PŁÓCIENNIK Paulina

26

ROSOCHACKA Aleksandra

27

SZUMLEWICZ Małgorzata

28

ŚLIWIŃSKA Iwona

29

WACHELKA Klaudia

30

WÓJCIK Anna

 

 

Grupa szkoleniowa 2; zajęcia praktyczne 2 x 45 minut (w godzinach od 12.00 do 13.45) stawiennictwo do godz 11.30

Lp.

nazwisko i imię

1

BĄKOWSKA Joanna

2

BOHUSZKO Joanna

3

BUŻEK Bożena

4

DOBROWOLSKA Katarzyna

5

GANKOWSKA Emilia

6

KOWALEWSKA Ewa

7

KUBACZYK Karolina

8

KUŹNIAK Sylwia

9

LEHMANN Mirosława

10

NOZDRENKO Sylwia

11

OLECH Małgorzata

12

PŁÓCIENNIK Bogusława

13

PŁÓCIENNIK Paulina

14

SŁOMIŃSKA Iwona

15

SOBKÓW Monika

16

STRÓŻYK Kornelia

17

ŚMIAŁEK Katarzyna

18

WALCZAK Elżbieta

19

WIEŻEL Anna

20

ZIELIŃSKA Kamila

 

 Wymagania: wiek powyżej 18 lat, deklarowany dobry stan zdrowia i niekaralność, narodowość polska.

 
Zajęcia  cyklicznie w terminach:

 
  03.12.2016
    14.01.2017
    04.02.2017
    01.04.2017
    06.05.2017   
    03.06.2017

  UCZESTNICZKI SZKOLENIA ZOBLIGOWANE SĄ DO:

1) Posiadania i przedstawienia  aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz (samoobrony);
2) Złożenia pisemnego akcesu o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do Ministerstwa Obrony Narodowej (instruktorów prowadzących zajęcia) w przypadku powstania kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego (ewentualnie) podczas prowadzenia przez przedstawicieli MON praktycznych zajęć z walki wręcz (samoobrona);
3) Posiadania indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres planowanego szkolenia i przekazania kopi tego dokumentu organizatorowi zajęć;

4) Posiadania strojów sportowych do realizacji zajęć (dres i halowe obuwie sportowe);
5) Przestrzegania zasad i regulaminów korzystania z wojskowych obiektów sportowych
6) Podporządkowania się poleceniom żołnierzy prowadzących zajęcia;
7) Poruszania się w grupach zorganizowanych po terenie koszar pod nadzorem osób do tego upoważnionych;

8) Do przyjęcia systemu kontaktowego prowadzenia zajęć przez instruktora;
9) W przypadku powstania ewentualnych urazów fizycznych do korzystania z pomocy na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;


Panie uczestniczące pierwszy raz na zajęciach mogą dostarczyć dokumenty
na następnym spotkaniu.(uczestniczą jako bierny obserwator)


UWAGA : wymagane wcześniejsze zgłoszenie do koordynatora


KOORDYNATOR KONTAKT: mjr Bogumił SZYNAKA tel. kom. 785207229