BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
KTO JEST KIM
 

 Dowódca pułku

płk Jacek KILIŃSKI

sekretariat dowódcy
tel. 261 569 800

 

 Zastępca dowódcy pułku

vacat

tel. 261 569 601

 

Szef sztabu pułku

ppłk Artur DANIELSKI

tel. 261 569 602

  Szef służby zdrowia - dowódca grupy zabezpieczenia medycznego
por. Paweł KRAWCZUK
tel.261 569 415
 

Starszy Podoficer Dowództwa

st. chor. szt. Ryszard KALIŃSKI

tel. 261 56 9720

   Szef sekcji wychowawczej

mjr Jacek WESOŁOWSKI

tel. 261 56 9401

   Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

kpt. Robert ADAMCZYK

tel. 261 56 9339

   Referent prawny

vacat

tel. 261 569 660

 

 Dowódca dywizjonu dowodzenia

ppłk Mariusz Lewczuk

tel. 261 56 9201

 

 Dowódca 1 dywizjonu artylerii samobieżnej

ppłk Zbigniew ZAWADZKI

tel. 261 56 9686

 

 Dowódca 2 dywizjonu artylerii samobieżnej

ppłk Przemysław STRYKOWSKI

 tel. 261 569 667

 

 Dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej

ppłk Rafał GRZYWIŃSKI

tel. 261 56 9678

 

 Dowódca 4 dywizjonu artylerii rakietowej

ppłk Zbigniew JANUSZ

tel. 261 56 9715

 

 Dowódca batalionu logistycznego

ppłk Leszek DRZAZGA

tel. 261 56 9608

 

 Szef sekcji personalnej

mjr Maciej KACZMAR

tel. 261 56 9635

 

 Szef sekcji rozpoznawczej

mjr Artur FUDALA

tel. 261 56 9620

 

 Szef sekcji operacyjnej

mjr Marcin WALCZEWSKI

tel. 261 56 9615

 

 Szef sekcji logistycznej

mjr Jerzy MIJALSKI

 

 

 Szef sekcji łączności i informatyki

mjr Zigniew CIŻMIŃSKI

tel. 261 56 9640

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych