BIP
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII
Przedmiot działania

5 Lubuski pułk artylerii przeznaczony jest do wykonania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie związku taktycznego, w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności, zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto pułk jest gotowy do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne.

Do głównych zadań wykonywanych przez pułk należy:

- utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej;

- realizacja planowanego procesu szkolenia pododdziałów i ich przygotowanie do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem;

- zachowanie wydzielonymi siłami i środkami gotowości do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof niemilitarnych w ramach odpowiednich stopni gotowości alarmowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych