5 pułk artylerii

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 listopada 2020
Kwalifikacje na Wojskowe Klasy Specjalistów
W piątek 20 listopada 2020 r. w 5. Lubuskim pułku została przeprowadzona druga w tym roku sesja egzaminacyjna na uzyskanie oraz potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej specjalistów wojskowych
           W sulechowskim pułku sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku, głównym koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Starszy Podoficer Dowództwa pułku .
           Podczas piątkowej sesji do egzaminu przystąpili żołnierze o specjalności artyleryjskiej  oraz specjalności logistycznej. Egzamin podzielony był na dwie części: teoretyczną i praktyczną. By przejść do praktyki żołnierze musieli zdać pozytywnie egzamin z teorii. Komisja powołana na przeprowadzenie weryfikacji, której przewodniczył Zastępca Dowódcy Pułku ppłk Piotr Męczyński, potwierdziła wiedzę oraz nadała II i III klasę kwalifikacyjną.
       Do uzyskania klasy specjalisty wojskowego mogą przystąpić tylko żołnierze z korpusu osobowego podoficerów oraz szeregowych zawodowych. Do oceny ich umiejętności powoływana jest komisja specjalistów z danej specjalności, która weryfikuje wiedzę oraz praktyczną znajomość sprzętu, na którym wykonują swoją codzienną służbę. Taki egzamin określa nie tylko umiejętności, ale również poziom wyszkolenia żołnierza na danym stanowisku służbowym.
Klasę też można stracić, gdy dopuści się rażących zaniedbań, uszkodzeń sprzętu na którym wykonuje się zadania bojowe. Taka sytuacja może także mieć miejsce, gdy żołnierz nie potwierdzi swoich umiejętności oraz wiedzy  podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 
Tekst: sierż. Zdzisław Szcześniak
Zdjęcia: sierż. Zdzisław Szcześniak
szer. Piotr Derda
 
generuj pdf
go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP