5 pułk artylerii

BIP

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO DOWÓDCY 5 Lpa

 płk Grzegorz PAROL – poniedziałki godz. 11:00 - 17:00

DANE ADRESOWE

5 Lubuski pułk artylerii, ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów

fax : 261 569 222

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP