5 pułk artylerii

BIP

 

5 Lubuski pułk artylerii przeznaczony jest do wykonania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie związku taktycznego, w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności, zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto pułk jest gotowy do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne.

Do głównych zadań wykonywanych przez pułk należy:

- utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej;

- realizacja planowanego procesu szkolenia pododdziałów i ich przygotowanie do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem;

- zachowanie wydzielonymi siłami i środkami gotowości do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof niemilitarnych w ramach odpowiednich stopni gotowości alarmowej.

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP