5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CENTRUM POMOCY RODZINIE

            W celu poprawy warunków życia rannych żołnierzy oraz rodzin rannych i poległych żołnierzy w pułku zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) w nw. składzie z obszarem zadaniowym dla osób funkcyjnych wchodzących w jego skład :

a)       Szef Sztabu – kierowanie działaniami CPR pułku.

b)       Szef Sekcji Wychowawczej – rozwiązywanie problemów ogólnych, kontakt z psychologiem, zdarzenia kryzysowe.

c)       Psycholog – pomoc psychologiczna

d)       Kierownik Klubu – organizacja przedsięwzięć kulturalno – rekreacyjnych.

e)       oficer sekcji logistyki – rozwiązywanie problemów transportowych, awarie domowe itp.

f)         Oficer prasowy – obsługa prasowa, rozpowszechnianie informacji, zarządzanie informacją kryzysową.

g)       Lekarz lub ratownik medyczny – rozwiązywanie problemów zdrowotnych, kontakty z opieką zdrowotną.

h)       Oficer S-6 – organizacja łączności rodzin z żołnierzami na misjach – paczki, listy, łączność telefoniczna i internetowa.

i)   Referent finansowy – rozwiązywanie spraw finansowych, ubezpieczenia, zapomogi finansowe itp.

j)         Referent prawny – wsparcie prawne.

k)        Ksiądz kapelan – wsparcie duchowe.

l)         Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” – rozwiązywanie problemów rodzin.

m)       Inspektor BHP – sprawy odszkodowawcze.

 Całodobowy punkt kontaktowy ( telefoniczny ) oparty został na bazie Oficera Dyżurnego pułku: tel: 261 569 622 / 261 569 621

 Dyżury psychologa – konsultanta dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej w CPR pułku w Klubie Garnizonowym w celu nieskrępowanego spotkania zainteresowanych osób potrzebujących porady lub pomocy psychologicznej realizowane są w dniach:

-         wtorek od 16.00 - 18.00

-         środę  od 10.00 - 12.00

Kontakt:
p. Elżbieta Kaczmar – tel. kom. 691454408, tel: 261 569 581

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP