5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOWÓDZTWO

DOWÓDZTWO

Dowódca 5. Lubuskiego Pułku Artylerii

Pułkownik Grzegorz Parol

(ur. 11.10.1977 roku w Lęborku)

plk Grzegorz Parol

Służbę wojskową rozpoczął w 1996 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. Józefa Bema w Toruniu. Po jej ukończeniu w 2000 roku został skierowany do 2 pułku artylerii mieszanej w Szczecinie, gdzie objął obowiązki dowódcy plutonu ogniowego wyrzutni BM-21 (2000-2001),            a następnie w latach 2001-2005 dowódcy baterii dowodzenia 2 pułku artylerii w Choszcznie.
 
W 2005 roku ukończył kurs oficerów sztabu (Junior Staff Officer Course) organizowany przez armię Wielkiej Brytanii oraz Holandii w Akademii Obrony Słowacji oraz specjalistyczny kurs języka angielskiego w Defense Language Institute, Air Force Base Lackland, San Antonio, USA. Po powrocie do kraju skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po ich ukończeniu, w dniu 18.07.2006 roku mianowany na stopień majora i wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej w 2 pułku artylerii.
 
Zgodnie z decyzją przełożonych w grudniu 2010 roku, płk Parol obejmuję stanowisko specjalisty w Oddziale Szkolenia Szefostwa Wojsk Rakietowych    i Artylerii, Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie, gdzie służył do 2012 roku.
 
Po ukończeniu w lipcu 2012 roku kursu kwalifikacyjnego w pionie funkcjonalnym dowódczym o stopniu etatowym - podpułkownik w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, z dniem 01.10.2012 roku wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 3 dywizjonu artylerii rakietowej w 5. Lubuskim pułku artylerii w Sulechowie.
Zgodnie z Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w maju 2016 roku, zostaje wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
 
Od dnia 28 listopada 2016 roku pełnił obowiązki Szefa Oddziału Targetingu w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód                    w Szczecinie.
 
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Parol z dniem 1 października 2021 roku zostaje wyznaczony na stanowisko Dowódcy 5. Lubuskiego pułku artylerii i jednocześnie mianowany na stopień pułkownika.
 
W trakcie dotychczasowej służby płk Parol czterokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju: W latach 2007-2008, a następnie w latach 2008-2009 dowodził kolejno VII i IX zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR w operacji Unii Europejskiej w Republice Bośni                 i Hercegowiny.   W latach 2014 - 2015 pełnił służbę w Dowództwie Armii Stanów Zjednoczonych w Islamskiej Republice Afganistanu (USFOR-A – United States Forces of Afghanistan) kolejno na stanowiskach: Szefa Wydziału ds. oceny poziomu wyszkolenia (XV zmiana PKW ISAF), a następnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora - Dyrektorat ds. Możliwości Rozwoju Sił Bezpieczeństwa Afganistanu (Capability Development Directorate – I zmiana PKW Resolute Support).
 
Zainteresowania: sport (piłka nożna, sporty biegowe), literatura, historia wojskowości.

 


Zastępca Dowódcy 5. Lubuskiego Pułku Artylerii

podpułkownik Piotr Męczyński

(ur.  w1969 roku w Kutnie)

 

 

Służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. Józefa Bema w Toruniu. Po jej ukończeniu w 1992 roku został skierowany do 6 Brygady Desantowo – Szturmowej w Krakowie, gdzie objął obowiązki dowódcy plutonu przeciwpancernego. 
 
W 1995 roku zostaje przeniesiony do nowotworzonej 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej gdzie w latach 1995-2015 pełnił obowiązki na następujących stanowiskach służbowych:
 • Dowódca baterii artylerii mieszanej - 1Pułk Kawalerii Powietrznej;
 • Szef TZKOP - 1 batalion kawalerii powietrznej;
 • Szef sztabu -1 i 11 batalion kawalerii powietrznej;
 • Zastępca Dowódcy/Szef Sztabu - 1 dywizjon lotniczy;
 • Szef sekcji szkoleniowej - Dowództwo 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
W 2016 objął stanowisko Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie.
 
Od listopada 2019 pełni obowiązki Zastępcy Dowódcy 5. Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie.
 
Ukończył wiele kursów i szkoleń, miedzy innymi:
 • Wyższy Kurs Specjalistyczny - dowódca dywizjonu artylerii naziemnej w WSOWRiA  Toruniu;
 • Kurs „Specyfika prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych” w CPdMZ Kielcach;
 • SERE – poziom C  - CSWL w Poznaniu;
 • Szkolenie SERE SPECIALIST – US Air Force;
 • Wyższy Kurs Taktyczno - Operacyjny – AON;
 • Kurs kwalifikacyjny do stopnia  ppłk /KDB/ – AON;
 • Kurs Połączonego wsparcia ogniowego ASzWoj;
 • Kurs planowania operacyjnego (COPD) – ASzWoj. – 2018 r.;
 • Wyższy Kurs Operacyjno - Strategiczny – ASzWoj. - 2018/19 r.
Ppłk Męczyński jest magistrem pedagogiki, ukończył także kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie:
 • Edukacja dla stanów nadzwyczajnych i kryzysowych;
 • Bezpieczeństwo Narodowe – kierowanie obronnością. 
W listopadzie 2021 roku za wybitny dorobek i zasługi w służbie wojskowej, z rąk Ministra Obrony Narodowej, otrzymał tytuł i odznakę I stopnia                „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.
 
Kilkukrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju, między innymi w Iraku i Afganistanie.
 
Jest skoczkiem spadochronowym wojsk powietrznodesantowych – wykonał 161 skoków ze spadochronem. Dodatkowo posiada przeszkolenie i tytuł skoczka US Army (Airborne), Bundewswehry i Królewskiej Armii Holandii. 
 
Zainteresowania:  sport – biegi długodystansowe i ekstremalne, walka wręcz, muzyka rockowa, edukacja patriotyczna. 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

  
 • BIP