5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DYSTRYBUCJA PACZEK DO PKW
Poniżej załączamy informacje na temat możliwości wysyłania paczek do żołnierzy w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Odbywa się to bez udziału Jednostki Wojskowej. Paczki należy nadać w placówce Poczty Polskiej jak to niżej opisano:
 
 
1. Każdy żołnierz i pracownik Resortu Obrony Narodowej ma możliwość otrzymania z kraju jednej przesyłki pocztowej raz w miesiącu według poniższych zasad.

2. Sposób nadania i adresowania: Paczki należy nadać w Urzędzie Pocztowym adresując w następujący sposób:

- do PKW AFGANISTAN:

imię i nazwisko żołnierza
PKW AFGANISTAN RSM (wpisać oznaczenie lokalizacji*)
50-984 RCI Wrocław
ul. Bernarda Pretficza 28

Jednostka Wojskowa  5008 „WPISAĆ OZNACZENIE LITEROWE BAZY”
* gdzie:
B – oznacza lokalizację BAGRAM
G – oznacza lokalizację GAMBERI
F – oznacza lokalizację FENTY
K – oznacza lokalizację KABUL
S – oznacza lokalizację KANDAHAR

- do PKW RUMUNIA:

imię i nazwisko żołnierza
PKW RUMUNIA
50-984 RCI Wrocław
ul. Bernarda Pretficza 28

3. Koszty nadania paczki w placówce Poczcie Polskiej do RCI Wrocław ponosi Nadawca. Koszty przewiezienia paczki z Polski do Kontyngentu ponosi Ministerstwo Obrony Narodowej.

4. Paczki mogą zawierać przedmioty do higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

Zabrania się pod groźbą odpowiedzialności karno - administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, w tym:
- alkoholu,
- wszelkiego rodzaju broni palnej,
- materiałów wybuchowych,
- amunicji,
- narkotyków,
- materiałów łatwopalnych,
- substancji żrących,
- leków,
- produktów i materiałów szybko psujących się,
- artykułów spożywczych bez opakowania producenta,
- artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,
- organizmów żywych,
- produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,
- waluty i kosztowności,
- dokumentów i materiałów niejawnych,
- dóbr kultury prawnie chronionych,
- wyrobów ze skóry: krokodyli, waranów, węży z rodziny dusicieli (boa, pytony, anakondy),
- biżuterii i innych wyrobów z korali rafotwórczych,
- muszli i wyrobów z małży z mórz tropikalnych,
- skór i innych trofeów z niedźwiedzi, a także środków medycyny ludowej wykorzystujących niedźwiedzie fragmenty,
- skór i trofeów z dzikich kotów,
- rzeźbionych kości morsów czy wielorybów,
- wyrobów z kości słoniowej, nosorożców czy hipopotamów,
- wyrobów ze skór z zebr i antylop,
- produktów z ryb jesiotrowatych, w tym kawioru,
- storczyków, kaktusów, wilczomleczów i niektórych roślin owadożernych – dotyczy zarówno cebulek, roślin żywych jak i bulw,
- przedmiotów archeologicznych liczących ponad 100 lat,
- elementów stanowiących integralną część zabytków artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozdzielone na kawałki, liczące ponad 100 lat,
- obrazów i rysunków, innych niż te włączone do kategorii transportowej 3A lub wykonanych wyłącznie ręcznie na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek surowcu, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców, wyłączając te należące do kategorii,
- oryginalnych rzeźb lub posągów oraz kopii wykonanych w tym samym procesie co oryginały, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców, wyłączając te należące do kategorii,
- fotografii, filmów i negatywów do nich, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców,
- inkunabułów i manuskryptów, łącznie z mapami i partyturami w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców,
- książek liczących ponad 100 lat, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach,
- map drukowanych liczących ponad 200 lat,
- archiwów i jakichkolwiek ich elementów, wszelkiego rodzaju lub każdy nośnik, które liczą ponad 50 lat.

5. Wszystkie przesyłki przed wysyłaniem zostaną poddane kontroli. Przesyłki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

6. Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

7. Termin dostarczenia przesyłek uzależniony jest od zakresu świadczonych komercyjnych usług pocztowych oraz dostępności organizowanego przez OG transportu wojskowego (lądowego, lotniczego).

8. Wszystkie przesyłki pocztowe będą przyjęte i nadane wyłącznie jako przesyłki zwykłe.

9. Wszystkie przesyłki podlegają odprawie celnej a ich zawartość zostanie poddania kontroli zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Przesyłki nie spełniające wymagań lub nie odebrane przez żołnierza w PKW zostaną zwrócone do nadawcy.

11. Rodzaje przesyłek pocztowych:
a) listy zwykłe do wagi 50 g,
b) kartki pocztowe (widokówki),
c) paczki do wagi 5 kg o wymiarach szer. do 30cm, głębokość do 25 cm, wysokość do 20 cm.

 

W razie wątpliwości  i pytań proszę o kontakt z sekcją wychowawczą jednostki wojskowej pod numerem telefonu: 261 569 529. 
 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP