5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KRÓTKO O PUŁKU

Nasz pułk

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej, którego macierzystym garnizonem jest miasto Sulechów. Jednostka w prostej linii wywodzi się z 22 pułku artylerii stacjonującego w tych samych koszarach w latach 1946 - 1993. 

   W dniu 4 czerwca 1993 roku zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 15/Org, 22 pułk artylerii w nawiązaniu do tradycji jeddnostek II RP został przemianowany na 5 pułk artylerii, dodatkowo zgodnie z Decyzją nr 50/MON z 23 lipca 1993 roku pułk przejął tradycje oddziałów artylerii oznaczonych cyfrą „5”. 

sztandar_5_pulku

  Lata dziewięćdziesiąte były dla jednostki okresem transformacji oraz przejścia ze struktur Układu Warszawskiego do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo często zmieniały się etaty, struktury, formowano oraz rozformowywano pododdziały. Szczególną uroczystością w ówczesnej historii pułku, były obchody 350 lecia tradycji, w których wzięło udział ponad 3500 osób związanych z artylerią.

   W 2001 roku, w związku z likwidacją części związków taktycznych, 5 Lpa został włączony w struktury 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, rozpoczynając 10 letni okres współdziałania. W tym czasie jednostka brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach szkoleniowych oraz bojowych. Pułk uczestniczył m.in. w ćwiczeniu Anakonda 2006, które było największym od czasu transformacji. Osiągnięcia tego czasu odzwierciedlają wyróżnienia, do których należały Lex et Patria, za działalność dyscyplinarną oraz tytuły honorowe Wzorowy pododdział Wojsk Lądowych dla dywizjonu artylerii samobieżnej i dywizjonu artylerii rakietowej.

   Bardzo ważnym faktem w historii lubuskich artylerzystów było działanie w ramach XXII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie, którego dowódcą był oficer pułku – podpułkownik Robert Majdecki.

XXVII zmiana PKW KFOR w Kosowo

W związku ze zmianami organizacyjnymi, w grudniu 2011 roku 5 Lpa, wyszedł z podporządkowania 11 LDKPanc oraz przeszedł w bezpośrednią podległość Dowódcy Wojsk Lądowych. Cały 2012 rok trwało intensywne szkolenie na placach cwiczeń i poligonach. Dodatkowym zadaniem dla pułku było formowanie oraz przygotowanie XXVII zmiany PKW KFOR w Kosowie. Jej dowódcą został zastepca dowodcy pułku, podpułkownik Jacek Wera. Na początku grudnia 2012 roku, kontyngent przejął odpowiedzialność na teatrze działań.

proporzec

W tym samym czasie laur Wzorowego Pododdziału Wojsk Lądowych zdobywał 1 dywizjon artylerii samobieżnej. Pododdział dowodzony przez podpułkownika Artura Danielskiego proporzec wyróżniający otrzymał w marcu 2013 roku po zakończonym ćwiczeniu certyfikującym, z rąk Dowódcy Wojsk Lądowych, generała Zbigniewa Głowienki.

    Lato i jesień 2013 roku przyniosły duże zmiany dla 5 Lpa. W sierpniu przy okazji Święta Wojska Polskiego, dowódca oraz pododdziały pułku otrzymały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nowe proporce rozpoznawcze. W pierwszych dniach września doszło do zmiany na stanowisku dowódcy jednostki. Odchodzacego po szesciu latach pułkownika Sławomira Owczarka zastąpił pułkownik Zenon Wiśniewski.

     W październiku 2013 roku, 5 Lpa, ponownie zmienił podległośc służbowa. W zwiazku z reforma dowództw w Siłach Zbrojnych, jednostka wyszla z podporzadkowania likwidowanego Dowództwa Wosjk Lądowych i przeszła w podporządkowanie dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej. W tych samych dniach na uzbrojenie pułku weszły bezzałogowe środki rozpoznawcze, będącew kolejnym krokiem modernizacji sprzętu Wojsk Rakietowych i Artylerii.

     Rok 2014 to kolejny okres intensywnego szkolenia bojowego pułku. Decyzją nr 43 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12lutego 2014 roku, dywizjony pułku przejęły dziedzictwo jednostek artylerii z okresu II RP.

     W roku 2015 pododdziały pułku realizowały szereg ważnych przedsięwzięć szkoleniowych. Należały do nich ćwiczenia taktyczno-specjalne i treningi kierowania ogniem. W czerwcu żołnierze pułku wzięli udział w obchodach 70 rocznicy formowania 12 SDZ. Wartym odnotowania jet również fakt trzeciego z rzędu zwyciętwa por. Dejewkiego Senskiego w konkursie o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego na szczeblu Wojsk Lądowych.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP