5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
w 5 pułku artylerii w Sulechowie
 
Wszyscy kandydaci przystepujący do rozmowy kwalifikacyjnej muszą posiadać środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki) 


Miejsce stawiennictwa:
5 Pułk Artylerii
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów

 

W 2021 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 5 Lubuskim pułku artylerii będą odbywać się w następujące dni o godz. 08.00:

 

12 i 26 stycznia;

9 i 23 lutego;

9 i 23 marca;

6 i 20 kwietnia;

11 i 25 maja;

8 i 22 czerwca;

13 lipca;

10 sierpnia;

14 i 28 września;

12 i 26 października;

9 i 23 listopada;

7 i 21 grudnia.

 

Kandydat musi mieć ukończoną służbę przygotowawczą, zasadniczą służbę wojskową lub ,,Legię Akademicką".

Na kwalifikacje powinien posiadać:

- dowód osobisty (kopię dokumentu, oryginał do wglądu);

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy (kopię dokumentu, oryginał do wglądu);

- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);

- prawo jazdy (kopię dokumentu, oryginał do wglądu);

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w teście sprawności fizycznej;

- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);

- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument powtwierdzający mianowanie na aktualnie posidany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej).

 

W celu uzyskania dokładnych informacji zadzwoń:

- st. chor. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261 569 644.

 

 

 KWALIFIKACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ KWALIFIKACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ  

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP