5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
w 5 pułku artylerii w Sulechowie
 
Wszyscy kandydaci przystepujący do rozmowy kwalifikacyjnej muszą posiadać środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki) 
Miejsce stawiennictwa:
5.  Lubuski Pułk Artylerii
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
 
W 2022 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 5 Lubuskim pułku artylerii będą odbywać się w następujące dni (czwartki) od godz. 09.00:
- 13 i 27 stycznia;
- 10 i 24 lutego;
- 10 i 24 marca;
- 07 i 21 kwietnia;
- 12 i 26 maja;
- 9 i 23 czerwca;
- 14 lipca;
- 18 sierpnia;
- 8 i 22 września;
- 13 i 27 października;
- 10 i 24 listopada;
- 8 i 22 grudnia.
 
Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty (kopia wraz z oryginałem do wglądu);
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy (kopie wraz z oryginałami do wglądu);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (kopia wraz z oryginałem do wglądu) – tylko szeregowi;
- prawo jazdy (kopia wraz z oryginałem do wglądu);
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej;
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);
- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument powtwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej).
 
Do kontaków roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam:
- st. chor. szt. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261 569 644.
 

 

 

 KWALIFIKACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ KWALIFIKACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ  

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP